18 bang Võ Nghệ

Võ học vốn chú trọng căn cơ, để bước lên đỉnh cao trong Độc Bộ Thiên Hạ, ngoài những chiêu thức tuyệt kỹ tinh diệu của môn phái, nhân sĩ còn cần phải tinh thông 18 ban Võ Nghệ.

Độc Bộ Thiên Hạ

Thập bát ban võ nghệ chính là chìa khóa mở ra hệ thống tương hỗ giữa các thành viên, gia tăng sức mạnh của cả đội hình.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Yêu cầu nhân vật đạt cấp 30.
  • Hệ thống Võ Nghệ gồm 18 trang, mỗi trang có thể học 6 điểm võ nghệ.
  • Mỗi lần học điểm võ nghệ yêu cầu phải có đủ số Sao. Có thể nhận được Sao khi vượt qua các phó bản EXP và phó bản Tinh Anh.
  • Mỗi điểm võ nghệ học được sẽ gia tăng thuộc tính chỉ định cho toàn đội hình.
Top