Thân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Cuộc sống tranh đấu quanh năm chắc chắn sẽ đôi lúc khiến nhân sĩ cảm thấy mệt mỏi, khi ấy hãy quay về Vườn để vui thú điền viên trồng thuốc, tưới cây... vừa có thể tĩnh tâm lại còn nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ!

Giới thiệu Vườn

  • Có thể vào khu vực Vườn bằng biểu tượng cành cây trong Khu Tính Năng.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Giao diện khu vực Vườn:

Độc Bộ Thiên Hạ

Các bước trồng cây

  • Vào Tiệm Hạt Giống để chọn mua các loại Hạt Giống muốn trồng. Có 4 loại hạt: EXP (kinh nghiệm), Bạc, Võ Hồn, Tu Vi.
  • Tăng cấp Vườn có thể mua các loại Hạt Giống cao cấp hơn.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Nhấp vào khu vực đất trống và chọn loại hạt muốn trồng.

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Các loại cây trồng có thể tăng nhanh tốc độ trồng hoặc nhổ bỏ.

Độc Bộ Thiên Hạ

Hướng dẫn Vườn và Linh Chi

Độc Bộ Thiên Hạ

Top