Vận Tiêu

Vận Tiêu là một trong những cách để sở hữu tài phú, kinh nghiệm và danh vọng nhanh nhất trong Độc Bộ Thiên Hạ. Tuy nhiên phú quý hiểm trung cầu, cũng vì quá quý giá nên những chuyến tiêu xa luôn là mục tiêu hàng đầu của các người chơi khác, nhân sĩ cần phải thật cẩn trọng khi vận tiêu để tránh những tổn thất ngoài ý muốn...

Độc Bộ Thiên Hạ
Mở giao diện Vận Tiêu tại Khu Tính Năng

Giới thiệu

Độc Bộ Thiên Hạ

  • Trên giao diện Vận Tiêu sẽ hiển thị hàng hóa của chuyến hàng. Số rương hàng càng nhiều thì thì chất lượng chuyến hàng càng cao, phần thưởng càng phong phú.
  • Có thể tạo mới hàng hóa để thay đổi chất lượng chuyến hàng. Mỗi lần tạo mới sẽ tăng thời gian chờ. Thời gian chờ đến 30 phút sẽ không thể tiếp tục tạo mới.
  • Mỗi ngày có thể vận tiêu 3 lần, cướp tiêu 3 lần.
  • Tiêu xa bị cướp sẽ tổn thất 20% phần thưởng. Có thể tiêu phí 20 Vàng để mua bảo hiểm cho tiêu xa, khi bị cướp sẽ không tổn thất phần thưởng.

Quy tắc Vận Tiêu

Độc Bộ Thiên Hạ

Top