Thú Cưỡi

Giang hồ hung hiểm, nếu trên đường hành tẩu nhân sĩ có thể sở hữu một Thú Cưỡi thích hợp thì thì sẽ giống như hổ mọc thêm cánh, thực lực bội tăng. Thú Cưỡi khác nhau sẽ có tư chất khác nhau, dù là loại tư chất nào thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thuộc tính và sức mạnh của chủ nhân.


Vào giao diện Thú Cưỡi tại góc dưới bên phải màn hình

Giới thiệu Thú Cưỡi

 • Nhân vật đạt cấp 13 sẽ bắt đầu có thể có được Thú Cưỡi.
 • Bên cạnh ngoại hình oai vệ bắt mắt, Thú Cưỡi còn hỗ trợ gia tăng thuộc tính của nhân vật.

Cách nhận Thú Cưỡi

 • Nhân vật đạt cấp 30 sẽ được nhận miễn phí 1 Táo Hồng Mã.
 • Nhân vật là VIP khi đạt cấp 30 sẽ nhận 1 Xích Thố.
 • Có thể trực tiếp mua được các loại Thẻ Thú Cưỡi khác nhau trong Cửa Hàng.
 • Trong Túi Thú Cưỡi cũng có thể mở nhiều loại thú cưỡi cấp cao.
 • Một số Thú Cưỡi đặc biệt chỉ xuất hiện trong các sự kiện/ngày lễ.
 • Chú ý: Các loại Thú Cưỡi giống nhau chỉ nhận được 1 lần.


Có rất nhiều loại Thú Cuỡi oai vệ và mạnh mẽ

Thú Hồn

 • Thú Hồn được chia thành 10 Bậc, mỗi Bậc có 10 Sao.
 • Khi tăng Thú Hồn sẽ gia tăng tất cả thuộc tính nhân vật: Ngoại Công, Nội Công, Ngoại Phòng, Nội Phòng, Sinh Lực, Bạo Kích, Chống Đỡ, Phá Kích, Kháng Bạo.


Thú Hồn hỗ trợ gia tăng tất cả thuộc tính nhân vật

 • Mỗi lần tăng Thú Hồn cần tiêu hao Thú Hồn Đơn.
 • Ngẫu nhiên nhận được 1-3 điểm Thú Hồn/lần tăng.
 • Điểm Thú Hồn tăng sức chiến đấu của tất cả nhân vật trong trận chiến.
 • Khi tăng 1 điểm Thú Hồn, tất cả các thuộc tính cộng thêm cũng tăng tương ứng.
 • Khi Thú Hồn đạt 10 Sao sẽ tăng lên Bậc tiếp theo.
 • Thú Hồn Bạc 10 có thể tiến hành Chuyển Sinh để tiếp tục tăng trưởng.
Top