Thần Phục Trang Bị

Bên cạnh các loại pháp bảo uy lực vô song, nhân sĩ còn cần phải chuẩn bị cho mình một bộ trang bị đủ mạnh nếu muốn tham dự vào cuộc chiến lớn tại Độc Bộ Thiên Hạ. Hệ thống trang bị tại đây rất đa dạng, phong phú với nhiều cách nâng cấp khác nhau, giúp chư vị có thể thỏa chí nâng cao sức mạnh, thỏa sức tung hoành.

Điều kiện & Cách thức tham gia

 • Điều kiện tham gia:Nhân sĩ đạt cấp 75.
 • Cách thức tham gia
   • Kích hoạt giao diện bằng cách nhấp vào biểu tượng "Thần Trang".

  Đoạt Bảo Kì Binh

   • Giao diện:

  Đoạt Bảo Kì Binh

Thần Phục Trang Bị

 • Đúc Thần
  • Cường hóa trang bị đủ 12 sao có thể tham gia Đúc Thần.
  • Nguyên liệu cần dùng là Đúc Thần Ngọc, có thể dùng Đồng Luyện Ngục (sinh ra trong Cổ Mộ Luyện Ngục) để đổi lấy nguyên liệu.
  • Thuộc tính cường hóa thành thuộc tính cơ bản thần trang.
  • Thần trang được chế tạo, tôi hỏa, tinh luyện, mở hiệu quả bộ.

Đoạt Bảo Kì Binh

 • Chế Tạo
   • Thần trang được Chế Tạo giúp nâng cấp thuộc tính cơ bản.
   • Nguyên liệu cần dùng là Thủy Tinh Chế Tạo, có thể dùng Đồng Luyện Ngục (sinh ra trong Cổ Mộ Luyện Ngục) để đổi lấy nguyên liệu tại Tiệm Đồng Luyện Ngục.
   • Sau mỗi 10 cấp Thần trang nhất định, có thể tiến cấp thành phẩm chất cao hơn. Tương ứng với phẩm chất của Thần trang sẽ cần dùng loại Thủy Tinh Chế Tạo tương ứng.
   • Ngoài ra, dùng Dầu Chúc Phúc sẽ nâng cao được tỷ lệ thành công khi Chế Tạo, dầu này được rơi ra ngẫu nhiên từ hoạt động Cổ Mộ Luyện Ngục. Bao gồm có 4 loại Dầu Chúc Phúc tương ứng là:
  Loại Dầu Chúc PhúcHình ảnhCông năng
  Dầu Chúc Phúc Sơ Đoạt Bảo Kì Binh Tăng thêm 2% xác suất Chế Tạo thành công
  Dầu Chúc Phúc Trung Đoạt Bảo Kì Binh Tăng thêm 5% xác suất Chế Tạo thành công
  Dầu Chúc Phúc Cao Đoạt Bảo Kì Binh Tăng thêm 10% xác suất Chế Tạo thành công
  Dầu Chúc Phúc Siêu Đoạt Bảo Kì Binh Tăng thêm 23% xác suất Chế Tạo thành công
  • Phẩm chất giúp bảo vệ hiệu quả, thất bại hạ đến cấp thấp nhất của phẩm chất này.
Top