Thần Phục Trang Bị

Bên cạnh các loại pháp bảo uy lực vô song, nhân sĩ còn cần phải chuẩn bị cho mình một bộ trang bị đủ mạnh nếu muốn tham dự vào cuộc chiến lớn tại Độc Bộ Thiên Hạ. Hệ thống trang bị tại đây rất đa dạng, phong phú với nhiều cách nâng cấp khác nhau, giúp chư vị có thể thỏa chí nâng cao sức mạnh, thỏa sức tung hoành.

Điều kiện & Cách thức tham gia

 • Điều kiện tham gia:Nhân sĩ đạt cấp 75.
 • Cách thức tham gia
   • Kích hoạt giao diện bằng cách nhấp vào biểu tượng "Thần Trang".

  Thần Phục Trang Bị

   • Giao diện:

  Thần Phục Trang Bị

Thần Phục Trang Bị

 • Đúc Thần
  • Cường hóa trang bị đủ 12 sao có thể tham gia Đúc Thần.
  • Nguyên liệu cần dùng là Đúc Thần Ngọc, có thể dùng Đồng Luyện Ngục (sinh ra trong Cổ Mộ Luyện Ngục) để đổi lấy nguyên liệu.
  • Thuộc tính cường hóa thành thuộc tính cơ bản thần trang.
  • Thần trang được chế tạo, tôi hỏa, tinh luyện, mở hiệu quả bộ.

Thần Phục Trang Bị

 • Chế Tạo
   • Thần trang được Chế Tạo giúp nâng cấp thuộc tính cơ bản.
   • Nguyên liệu cần dùng là Thủy Tinh Chế Tạo, có thể dùng Đồng Luyện Ngục (sinh ra trong Cổ Mộ Luyện Ngục) để đổi lấy nguyên liệu tại Tiệm Đồng Luyện Ngục.
   • Sau mỗi 10 cấp Thần trang nhất định, có thể tiến cấp thành phẩm chất cao hơn. Tương ứng với phẩm chất của Thần trang sẽ cần dùng loại Thủy Tinh Chế Tạo tương ứng.
   • Ngoài ra, dùng Dầu Chúc Phúc sẽ nâng cao được tỷ lệ thành công khi Chế Tạo, dầu này được rơi ra ngẫu nhiên từ hoạt động Cổ Mộ Luyện Ngục. Bao gồm có 4 loại Dầu Chúc Phúc tương ứng là:
  Loại Dầu Chúc PhúcHình ảnhCông năng
  Dầu Chúc Phúc Sơ Thần Phục Trang Bị Tăng thêm 2% xác suất Chế Tạo thành công
  Dầu Chúc Phúc Trung Thần Phục Trang Bị Tăng thêm 5% xác suất Chế Tạo thành công
  Dầu Chúc Phúc Cao Thần Phục Trang Bị Tăng thêm 10% xác suất Chế Tạo thành công
  Dầu Chúc Phúc Siêu Thần Phục Trang Bị Tăng thêm 23% xác suất Chế Tạo thành công
  • Phẩm chất giúp bảo vệ hiệu quả, thất bại hạ đến cấp thấp nhất của phẩm chất này.
  • Tôi Hỏa
    • Trang bị đã qua Đúc Thần mới có thể Tôi Hỏa. Mỗi lần Tôi Hỏa sẽ tiêu tốn Tôi Hỏa Ấn (được đổi bằng Đồng Luyện Ngục trong Tiệm Đổi).
    • Số Sao được mở khóa sẽ tương ứng với cấp Chế Tạo của trang bị Thần Trang.

   Thần Phục Trang Bị

   Thần Phục Trang Bị
   Nguyên liệu Tôi Hòa Ấn

    • Ví dụ: Cấp Ưu sẽ mở được 2 sao, Tinh sẽ mở được 3 sao, Siêu sẽ mở được 4 sao.

   Thần Phục Trang Bị

    • Ở mỗi cấp sao Tôi Hóa, thuộc tính sẽ tăng lên rõ rệt. Bao gồm các thuộc tính: Ngoại Công, Nội Công, Sinh Lực, Ngoại Phòng, Nội Phòng, Bạo Kích, Chống Đỡ, Phá Kích, Kháng Bạo.
   Cấp saoThuộc tính cao nhất
   1 3.000
   2 7.500
   3 15.000
   4 30.000
   5 50.000
   6 80.000
 • Lưu ý
   • Tùy thuộc vào loại thuộc tính được chọn khi thực hiện Tôi Hỏa, cấp sao Tôi Hỏa sẽ tăng giảm tương ứng với từng loại thuộc tính.

  Thần Phục Trang Bị

   • Khi tiến hành Tôi Hỏa trang bị , các thuộc tính sẽ thay đổi liên tục và sao trang bị Thần Trang sẽ tăng dần đến mức thuộc tính tối đa của sao trang bị Thần Trang.

  Thần Phục Trang Bị

  • Khi đạt mốc cường hóa sao tối đa, người chơi có thể dùng Hỏa Ấn để tôi luyện thành thuộc tính mong muốn (có thể tôi luyện nhiều thuộc tính khác nhau trên cùng 1 trang bị).
 • Bộ
   • Bộ được ghép từ Thần Trang mang lại những thuộc tính chuyên biệt.

  Thần Phục Trang Bị
  Giao diện "Bộ" khi ghép

   • Nguyên liệu cần dùng là các loại Bản Vẽ để ghép thành các loại Bộ có thuộc tính cao cấp khác nhau theo thứ tự như sau:
  Thứ tựBộ ghép được
  1 Bộ Bạch Hổ
  2 Bộ Huyền Vũ
  3 Bộ Chu Tước
  4 Bộ Thanh Long
   • Lưu ý: Đối với mỗi loại Bộ, khi thu thập số lượng đạt đến các mốc là 2 - 6 - 10 Bộ sẽ mở được thêm các hiệu quả mới của loại Bộ đó.

  Thần Phục Trang Bị
  Thu thập đủ 2 Bộ

  Thần Phục Trang Bị
  Thu thập đủ 6 Bộ

  Thần Phục Trang Bị
  Thu thập đủ 10 Bộ

Top