Tăng Bậc Thời Trang

Ngoài tác dụng làm đẹp cho nhân vật, các bộ thời trang sẽ trở nên hữu ích hơn với quý nhân sĩ trên con đường chinh phục Độc Bộ Thiên Hạ. Với tính năng mới Tăng Bậc Thời Trang, các nhân sĩ sẽ có cơ hội nâng cao sức mạnh, thoả chí tung hoành.

Điều kiện & Cách thức tham gia

 • Điều kiện tham gia:tất cả nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ.
 • Cách thức tham gia
   • Kích hoạt giao diện bằng cách nhấp vào biểu tượng "Thời Trang".

  Thần Phục Trang Bị

   • Giao diện:

  Thần Phục Trang Bị

Tăng Bậc Thời Trang

 • Hủy bỏ hiển thị bậc mặc định, chỉnh thành hiển thị Lv tăng bậc, mặc định bậc là 0.
 • Chỉ có thời trang đã qua thẩm định mới có thể tăng bậc, nhấp chuột vào Icon thời trang ở góc dưới bên phải để tăng bậc.
 • Tăng bậc thời trang có thể tăng thuộc tính thời trang, bậc càng cao thì thuộc tính tăng càng nhiều.
 • Thời trang phẩm chất khác nhau thì bậc tăng cũng khác nhau:
  • Phẩm chất B có thể tăng 10 bậc.
  • Phẩm chất A có thể tăng 50 bậc.
  • Phẩm chất S có thể tăng 100 bậc.
 • Tăng bậc thời trang cần tốn Tinh Túy thời trang. Bậc khác nhau cần Tinh Túy khác nhau, có thể mua Tinh Túy trong Cửa hàng.
 • Khi Tổng số bậc thời trang đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm.
 • Tổng thuộc tính cộng thêm không bao gồm thuộc tính tăng bậc thời trang.
Top