Phó bản Giang Hồ

Giang hồ là gì? Ở đâu có người, ở đó chính là giang hồ! Tuy nhiên, ngoài một giang hồ rộng lớn ẩn giấu bao điều kỳ thú mới lạ đang chờ nhân sĩ khám phá, Độc Bộ Thiên Hạ còn sở hữu thêm một Giang Hồ khác với hệ thống phó bản phong phú để chư vị tham gia thử thách giới hạn bản thân.

Độc Bộ Thiên Hạ
Biểu tượng Giang Hồ nằm ở góc phải giao diện

Độc Bộ Thiên Hạ

Phó bản EXP (kinh nghiệm)

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Khi đạt đủ cấp độ yêu cầu sẽ mở ra phó bản EXP tương ứng.
 • Cần phải nhận nhiệm vụ liên quan để có thể bắt đầu vào được phó bản.
 • Tham gia vượt phó bản sẽ tiêu hao điểm Thể Lực.
 • Hoàn thành phó bản 1 lần thì lần sau có thể sử dụng chức năng Càn quét phó bản (vượt nhanh), VIP có thể tăng tốc càn quét.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Phần thưởng:
  • Thưởng cơ bản: Vượt thành công sẽ nhận được kinh nghiệm và Võ Hồn.
  • Thưởng lần đầu: Vượt lần đầu sẽ nhận thêm phần thưởng phụ.
  • Rương 3 sao: Đạt 3 sao khi vượt phó bản sẽ nhận được 1 rương phần thưởng 3 sao.

Phó bản tinh anh

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Phó bản tinh anh sẽ mở khi thỏa 2 điều kiện:
  • Đã vượt qua phó bản EXP tương ứng.
  • Đã vượt qua phó bản tinh anh trước đó.
 • Tham gia vượt phó bản miễn phí 1 lần/ngày. Thất bại không giảm số lần.
 • Dùng hết số lần miễn phí có thể tiêu phí Vàng để mua thêm.
 • Cấp VIP càng cao thì số lần vượt phó bản có thể mua thêm càng nhiều.
 • Phần thưởng:
  • Thưởng vượt ải: Vượt ải thành công sẽ nhận được nhiều Hiệp Hồn.
  • Rương 3 sao: Đạt 3 sao khi vượt phó bản sẽ nhận được 1 rương phần thưởng 3 sao.

Cổ Mộ Chung Nam

Truyền thuyết kể rằng Cổ Mộ Chung Nam cất giữ rất nhiều báu vật của Vương Trùng Dương và các binh sĩ kháng Nguyên đã hy sinh ngày xưa. Các thế lực chính tà trong giang hồ không ngừng xâm chiến cổ mộ, tuy nhiên chỉ có kẻ mạnh mới có thể lấy được các bảo vật bên trong.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Cổ mộ Chung Nam gồm 100 tầng chia làm 10 ải. Ải càng cao thì độ khó càng lớn.
 • Cổ Mộ Chung Nam chia thành 2 cấp: ThườngTôn Sư.
 • Vượt qua tầng 100 Cổ Mộ Chung Nam - Thường sẽ mở ra cấp độ Tôn Sư.
 • Vượt thành công sẽ nhận được Đồng hoặc Đồng Tôn Sư tương ứng cấp Cổ Mộ.
 • Mỗi ngày được tham gia 1 lần Cổ Mộ Chung Nam - Thường/Tôn Sư miễn phí.
 • Đạt cấp VIP yêu cầu có thể ngẫu nhiên nhận được 1 lần dùng đạo cụ thách đấu vượt ải Tôn Sư.
Top