Nhiệm vụ Treo Thưởng

Bên cạnh các nhiệm vụ Chính tuyến, Phụ tuyến và nhiệm vụ ngày, quý nhân sĩ còn có thể nhận thêm các loại nhiệm vụ đặc biệt tại Bảng Treo Thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được lượng điểm kinh nghiệm cực kỳ phong phú và các túi quà thưởng tương ứng loại nhiệm vụ.

Giới thiệu nhiệm vụ Treo Thưởng

  • Mỗi ngày nhân sĩ có thể nhận 20 nhiệm vụ Treo Thưởng từ Bảng Treo Thưởng.

Độc Bộ Thiên Hạ
Vào giao diện Bảng Treo Thưởng tại đây

 •  Sau khi mở Bảng Trao Thưởng, có thể chọn một nhiệm vụ để thực hiện.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Quy tắc Treo Thưởng:
  • Có 5 loại nhiệm vụ theo màu sắc khác nhau: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam. Màu sắc nhiệm vụ khác nhau sẽ nhận được phần thưởng khác nhau.
  • Mỗi ngày tối đa nhận 20 nhiệm vụ.
  • Sau 00h00 mỗi ngày sẽ cập nhật lại (reset) số lần nhận nhiệm vụ.
  • Nhiệm vụ chưa hoàn thành vẫn xuất hiện trên Bảng Treo Thưởng, nhân sĩ có thể chọn hủy bỏ hoặc thực hiện nhanh nhiệm vụ.
  • Cách 5 phút sẽ nhận được 1 lần tạo mới nhiệm vụ miễn phí. Tối đa nhận được 10 lần.
  • Hết số lần tạo mới nhiệm vụ miễn phí sẽ cần tiêu hao 2 Vàng/lần tạo mới. Tối đa tạo mới 30 lần/ngày.

Minh Ước Võ Lâm

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Nhân sĩ sở hữu Võ Lâm Minh Ước có thể tạo mới miễn phí nhiệm vụ 30 lần/ngày.
 • Miễn phí hoàn thành nhanh các nhiệm vụ Treo Thưởng và rất nhiều quyền lợi khác.
Top