Khảm nạm Bảo Thạch

Các loại bảo thạch trong Độc Bộ Thiên Hạ đều sở hữu sức mạnh đặc biệt khác nhau, khi được khảm nạm trên trang bị sẽ gia tăng thuộc tính cho nhân vật, giúp chư vị sở hữu một sức mạnh vượt trội so với các hiệp khách cùng đẳng cấp.

Khảm nạm bảo thạch

 • Trên trang bị sẽ có lỗ trống để khảm nạm bảo thạch. Trang bị bình thường chỉ có 3 lỗ trống, trang bị cấp 7 có 4 lỗ, trang bị cấp 9 có 5 lỗ và trang bị cấp 10 có 6 lỗ trống.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Khảm nạm bảo thạch và khấu trừ bảo thạch không tốn phí.
 • Một trang bị không thể khảm nạm nhiều bảo thạch cùng loại. Ví dụ: Một trang bị không thể khảm nạm 1 bảo thạch công kích cấp 4 và 1 bảo thạch công kích cấp 5.
 • Quy tắc khảm nạm bảo thạch được áp dụng cho cả nhân vật và hiệp khách.

Ghép bảo thạch

 • Bảo thạch cấp thấp có thể ghép bảo thạch cấp cao hơn 1 cấp.
 • Ghép bảo thạch yêu cầu phải có 3 bảo thạch cùng loại. Bảo thạch cấp 6 trở đi chỉ cần 2 bảo thạch cùng loại.
 • Bảo thạch sau khi ghép sẽ bị khóa.

Độc Bộ Thiên Hạ

Chuyển Hóa bảo thạch

 • Bảo thạch có thể tùy ý chuyển hóa thành 1 loại bảo thạch khác cùng cấp thông qua hệ tính năng chuyển hóa bảo thạch.
 • Tối đa chỉ chuyển hóa được bảo thạch cấp 8.
 • Tỷ lệ chuyển hóa thành công là 100%.
 • Bảo thạch cấp càng cao thì lượng Bạc tiêu phí để chuyển hóa càng lớn.

Đá Hoa Văn

 • Đá Hoa Văn dùng để gia tăng thuộc tính bảo thạch của nhân vật và hiệp khách.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Cấp Đá Hoa Văn càng cao thì thuộc tính tăng thêm càng cao.
 • Cấp Đá Hoa Văn của hiệp khách và nhân vật độc lập với nhau.
 • Có thể dùng Vàng để nâng cấp Đá Hoa Văn.
Top