Hệ thống Hiệp Khách

Để trở thành một thế lực lớn trên võ lâm, hoàn thành giấc mộng Nhất thống giang hồ - Độc bộ thiên hạ, nhân sĩ sẽ cần đến sự trợ giúp của các vị hiệp khách. Mỗi hiệp khách khác nhau sẽ có những sở trường thiên phú và kỹ năng khác nhau, nếu biết cách vận dụng hợp lý sẽ tạo nên một tổ hợp mạnh mẽ bất khả chiến bại.

Chiêu mộ hiệp khách

 • Khi đạt đến cấp độ yêu cầu, nhân sĩ có thể dùng Bạc để đổi thẻ hiệp khách tại Tửu Quán, chiêu mộ được các hiệp khách cùng bôn tẩu giang hồ.
 • Mỗi thẻ hiệp khách có thời gian chờ khác nhau. Ví dụ: Sau khi đổi thẻ hiệp khách A cần phải chờ một khoảng thời gian để có thể đổi lại hiệp khách A.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Thẻ hiệp khách có thể chiêu mộ được các hiệp khách có cấp độ và cấp sao khác nhau.
 • Tối đa chiêu mộ được 6 hiệp khách.
 • Có thể sở hữu nhiều hiệp khách cùng tên. Các hiệp khách cùng tên không không thể cùng tham gia chiến đấu.

Hiệp khách rời đội

 • Hiệp khách trong trận pháp không thể rời đội.
 • Hiệp khách đã rời đội sẽ không thể quay lại, chỉ có thể chiêu mộ mới hoặc dùng đạo cụ để nhận.
 • Hoàn lại 80% Võ Hồn khi hiệp khách rời đội.
 • Trang bị, tâm pháp và kỹ năng của các hiệp khách rời đội sẽ được chuyển vào túi trang bị, túi tâm pháp và kho kỹ năng. Nếu túi trang bị và tâm pháp đã đầy thì sẽ gửi trả về hộp thư.
 • Đá Hoa Văn không được hoàn lại.

Độc Bộ Thiên Hạ

Truyền thừa hiệp khách

 • Truyền thừa hiệp khách có tác dụng chuyển thuộc tính từ hiệp khách cũ sang hiệp khách mới, nhân sĩ không phải tiêu hao thời gian để luyện lại cấp hiệp khách.
 • Truyền thừa không làm tổn hại thuộc tính hiệp khách. Thuộc tích nhận được sẽ lấy từ hiệp khách có thuộc tính cao hơn. Ví dụ: Cấp hiệp khách, cấp sao, Đá Hoa Văn, trang bị, tâm pháp, kỹ năng.
 • Các trang bị, tâm pháp kỹ năng được trang bị thì không thể truyền thừa.

Độc Bộ Thiên Hạ

Kỹ năng

 • Kỹ năng hiệp khách không chỉ có thể nâng cấp cực đại năng lực tác chiến của hiệp khách, còn có thể tăng thuộc tính của hiệp khách đến nhân vật.
 • Kỹ năng hiệp khách gồm 2 loại:
  • Kỹ năng thiên phú: Là những kỹ năng cố định của hiệp khách, không thể mất đi, không thể truyền thừa, có thể nâng cấp.
  • Kỹ năng mới: Có tất cả 4 kỹ năng bị động chưa kích hoạt, cần sử dụng Vô Tình Thiên Thư để nhận kỹ năng. Có thể không dùng, bỏ ra và truyền thừa.
 • Kỹ năng hiệp khách có thể cảm ngộ từ Vô Tình Thiên Thư.
 • Kỹ năng cảm ngộ từ Vô Tình Thiên Thư sẽ tiêu phí Vàng.
 • Cùng 1 bản Vô Tình Thiên Thư, số lần cảm ngộ càng nhiều thì đẳng cấp càng cao, tỷ lệ nhận được kỹ năng cao cấp càng lớn.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Vô Tình Thiên Thư khác nhau thì số lần cảm ngộ không cộng dồn.
 • Học kỹ năng cần tiêu hao sách kỹ năng tương ứng. Chỉ có thể từng bước học từng kỹ năng.
 • Mỗi hiệp khách không thể học lại 2 kỹ năng giống nhau.
 • Hiệp khách cấp 4 sẽ mở ra 4 kệ sách kỹ năng bị động.
 • Có thể thông qua kho kỹ năng để hủy bỏ kỹ năng đã học.

Tăng sao hiệp khách

Cấp sao hiệp khách
 • Nhân vật và hiệp khách đều có khu vực hiển thị cấp sao.
 • Cấp sao càng cao thì thuộc tính gia tăng mỗi cấp của nhân vật sẽ càng lớn.
 • Tổng cộng có 12 cấp sao. Nhân vật sẽ bắt đầu ở cấp 1, hiệp khách có nhiều loại cấp sao ban đầu khác nhau.
 • Màu sắc cấp sao:
Cấp sao1234-5-67-8-910-1112
Màu sắc Trắng Lục Lam Tím Cam Ám Kim Tối Kim

Độc Bộ Thiên Hạ

Đạo cụ tăng cấp sao
 • Tăng sao nhân vật và hiệp khách cần đạo cụ Hổ Phách.
 • Cấp sao càng cao thì số lượng đạo cụ yêu cầu càng nhiều.
 • Cấp hiệp khách không thể vượt hơn cấp của nhân vật. Khi cấp hiệp khách và nhân vật ngang nhau thì không thể tiến hành nâng cấp sao.
 • Mỗi cấp sao yêu cầu cấp hiệp khách tương ứng. Nếu hiệp khách chưa đạt đến cấp chỉ định sẽ không thể tiến hành nâng cấp sao.
 • Sau khi nâng cấp sao, hiệu quả và số lượng kỹ năng thiên phú sẽ thay đổi, thứ tự phóng thích kỹ năng cũng thay đổi… hiệp khách khác cấp sao thì kỹ năng thiên phú cũng khác.
 • Đạo cụ Hổ Phách gồm có các loại:
  • Hổ Phách - Sơ: Dùng để tăng cấp sao nhân vật từ 1 - 3 sao.
  • Hổ Phách - Trung: Dùng để tăng cấp sao nhân vật từ 4 - 6 sao.
  • Hổ Phách 7 sao: Dùng để tăng cấp sao nhân vật lên 7 sao.
  • Hổ Phách 8 sao: Dùng để tăng cấp sao nhân vật lên 8 sao.
  • Hổ Phách 9 sao: Dùng để tăng cấp sao nhân vật lên 9 sao.
  • Hổ Phách 10 sao: Dùng để tăng cấp sao nhân vật lên 10 sao.
  • Hổ Phách 11 sao: Dùng để tăng cấp sao nhân vật lên 11 sao.
Top