Hệ thống Hiệp Danh

Danh Vọng là loại tài nguyên cực kỳ quan trọng tại Độc Bộ Thiên Hạ, được dùng để chứng tỏ thứ hạng của các nhân sĩ trên giang hồ. Nhân sĩ có thể dùng Danh Vọng nâng cấp Hiệp Danh để nhận thêm điểm thuộc tính và bổng lộc mỗi ngày. Ngoài ra còn có một số đặc quyền hữu ích đang chờ chư vị khám phá như sau:

Hệ thống Hiệp Danh

 • Nhấp chọn biểu tượng nhân vật ở màn hình game để mở hệ thống Hiệp Danh.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Tại đây sẽ hiển thị Hiệp Danh hiện tại của nhân vật và các lợi ích nhận được như: bổng lộc mỗi ngày, mua đặc quyền, Danh Vọng yêu cầu và thuộc tính gia tăng.
 • Nhân vật đạt 1 sao trở lên thì mỗi ngày cần tiêu hao 1 lượng Danh Vọng nhất định để duy trì Hiệp Danh. Nếu Danh Vọng bỏ ra thấp hơn yêu cầu sẽ bị xuống hạng.
 • Tác dụng của Hiệp Danh:
  • Mỗi ngày có thể nhận được bổng lộc tương ứng, cấp Hiệp Danh càng cao thì bổng lộc càng phong phú.
  • Gia tăng thuộc tính nhân vật, cấp Hiệp Danh càng cao thì thuộc tính tăng càng cao.

Độc Bộ Thiên Hạ

Thu thập Danh Vọng

Để nâng cấp Hiệp Danhcần có đủ Danh Vọng cần thiết. Nhân sĩ có thể nhận được Danh Vọng theo các cách sau:

 • Nhận được từ việc Vận Tiêu, Bang hội, Quyết Chiến Quang Minh Đỉnh, Đại Hội Võ Lâm.
 • Số lượng Danh Vọng nhận được mỗi ngày có giới hạn, nếu đã đạt giới hạn ngày sẽ không thể tiếp tục nhận được Danh Vọng.
 • Danh Vọng từ Vận Tiêu và Cướp Tiêu không ảnh hưởng đến giới hạn danh vọng mỗi ngày.
 • Giới hạn Danh Vọng tỷ lệ thuận với cấp nhân vật, cấp càng cao thì giới hạn Danh Vọng nhận được càng nhiều.

Độc Bộ Thiên Hạ

Top